Skattedagen 2017 / 2018

Skattedagen 2017 / 2018


Skattedagen 2017 / 2018 med påfølgende byvandring  

Sted:     Scandic Hotel Solli, Parkveien 68, Oslo 
Dato:     Fredag 8. desember 2017 kl. 09:00 - 16:00 

Tradisjonen tro inviterer vi til Skattedag med fokus på å se etter praktiske løsninger på skattemessige utfordringer. I år står naturlig nok de nye reglene om finansskatt og innfasing av skattereformen sentralt, men det er også mye annet som er nytt!

Siden HCA har flyttet fra Oslo Øst til Oslo Vest blir konferansen denne gangen på Scandic Hotel Solli.

Kursinnhold 

Vi står midt i en skattereform med redusert skattesats, bredere grunnlag og skjerpet utbytteskatt. Samtidig er norsk økonomi i en omstilling til en situasjon med markert lavere oljeinntekter.

Vi setter fokus på praktiske skatteråd i en brytningstid: 

 • Skattereformen 2016 til 2018 St. meld. nr. 4
 • Ny utbytteskatt
 • Lønner det seg fortsatt med holdingselskap?
 • Nye pensjonsordninger i skatteretten
 • KLAS-konto – når er det lønnsomt?
 • Lån i selskaper
 • Lempede formalregler for firmabilbeskatningen
 • Lønn til aksjonær
 • Formuesbeskatning
 • Merverdiavgift
 • Nye dommer og uttalelser
 • Nye skjemaer
 • Viktige kontrollområder


Obligatorisk etterutdanning
Revisorer: 7 timer innen fagområdet skatterett/avgiftsrett ihht. forskriften
Regnskapsførere: 7 timer innen fagområdet skatterett/avgiftsrett ihht forskriften.

Målgruppe
Revisorer og revisormedarbeidere, regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnene.

Forelesere
Kurset vil bli holdt av Advokatfirmaet Strandenæs
www.strandenas.no

Byvandring og "After kurs"  
I år blir det byvandring fra Scandic Hotel Solli. Vi går innom noen puber før vi ender opp på Smalhans i Ullevålsveien 43. Selv om ordet smalhans forbindes med knapphet og fattigdom satser vi på å spise og drikke oss gode og mette – i en trivelig atmosfære!

NB! Begrenset antall plasser på After Kurs. Pris pr deltaker kr 1 000,-

Praktiske opplysninger
Dato:            Fredag 8. desember 2017 – Scandic Solli
Tid:               Kl.09.00 - 16.00
Kursavgift:   Kr 2 900 / 3 900 med byvandring og After kurs


Kursdokumentasjon vil bli sendt over som PDF-fil i forkant av kurset.
Kursavgiften dekker servering, elektronisk kursdokumentasjon og øvrige kursutgifte
r.

Påmelding
Påmelding innen 15. november 2017 på e-post hc@hca-revisjon.no. Vennligst spesifiser dersom du ønsker å delta på Byvandring og After kurs.


HCA ønsker deg velkommen til en oppklarende og informasjonsrik dag!