Grensene for arbeidsgivers innsyn i personlige data

Grensene for arbeidsgivers innsyn i personlige data


Arbeidstakers personvern er utvilsomt viktig! Men i hvor stor grad skal arbeidsgiver akseptere å være uvitende om ansattes eksterne kommunikasjon?

I dag går det meste av kommunikasjonen elektronisk, og kravene til dokumentasjon øker stadig. Datatilsynet har satt strenge rammer for arbeidsgivers innsyn i de ansattes praktiske bruk av IT-systemer.

En fersk EMD-dom kan tyde på at de norske reglene er klart strengere enn de krav som stilles etter menneskerettighetskonvensjonen. I saken Bărbulescu vs. Romania kom domstolen til at arbeidsgiverens innsyn i den ansattes "chatte"-log ikke var brudd på konvensjonens artikkel 8.

Arbeidsgiver ønsket å dokumentere at medarbeideren også hadde betydelig privat kommunikasjon på chatten i arbeidstiden – det synes kanskje ikke så urimelig. For mange i Norge er imidlertid dette en overraskende dom, vi er vant til regler med sterke grenser for innsynet.

Hvis du ønsker å vite mer om temaet, kan du se Advokatfirmaet Strandenæs' artikkel her:

http://www.strandenas.no/artikkel.php?idn=81

Advokatfirmaet Strandenæs MNA bygger varig og konkret samarbeid med krevende klienter.

Vi bidrar blant annet ved generasjonsskifter, bedriftsoverdragelser, avtaleforhandlinger, kjededannelser, omstrukturering og nyskapning innen næringslivet.

Bilde av logoen til Strandenæs