Nytt år, nytt årsoppgjør, frister må passes på!


Tiden for årsoppgjøret har kommet. Samme frister gjelder. Vi er klare, er du?

I fjor kom Skatteetaten med viktige endringer. Verd å merke seg er at det er innført tvangsmulkter ved forsinket innlevering av både aksjonærregisteroppgave og skattemelding. Denne ordningen gjelder også for årsoppgjøret 2017. 

Derfor er det viktig at innlevering skjer i tide og gjeldende frister i 2018 er som følger: 

  • 31. januar – Aksjonærregisteroppgaven, frist for levering
  • 31. mai – Frist for innlevering av skattemelding (selvangivelse) for aksjeselskap 

Fristene kommer gjerne raskere enn man tror i en hektisk arbeidshverdag, så pass på datoene.

Kan jeg utsette?

Ja, det kan gis utsettelse til 30. juni ved elektronisk levering ved å søke skatteetaten innen 31. mai, men det gis da ikke ytterligere utsettelser. Revisorer og regnskapsførere har også anledning til å søke om utsettelse på vegne av inntil 10% av klientmassen.

Men likevel, det er godt med alt som er gjort, så vi anbefaler å sette i gang så raskt som mulig. Det gir deg også en bedre kontroll og oversikt, samt en mindre stressende vår.

Hvordan planlegger vi dette sammen?

På mange revisjonsoppdrag er tidspunkt for revisjon allerede avtalt.

Har du ingen avtale med oss enda oppfordrer vi om at du tar kontakt slik at vi sammen kan avtale et tidspunkt for når regnskap leveres og ferdigstilles til revisjon.

Når det er sagt; vi ser for oss at 6. april bør være siste frist for ferdigstillelse/levering av regnskap til revisjon, dersom ikke annen avtale er laget.

Årsoppgjøret and beyond…

Hvordan ser 2018 ut for deg? Kanskje kan vi sammen finne tid for å se forbi tallene vi finner i årsoppgjøret? Vi er alltid lystne på nye oppgaver og kan hjelpe deg med å identifisere vekstpotensiale eller se på markedssituasjonen din med friske øyne.

Vår kompetanse og dyktige rådgivere dekker flere områder enn mange tror, så dersom du har behov utover årsoppgjøret, hør med oss! Kanskje får du et nytt perspektiv på dine utfordringer?

Uansett, vi ser frem mot et dynamisk og godt samarbeid i 2018 hvor vi kan spille hverandre gode.

Merete Ljungmann Hajem Partner
Tlf.: +47 911 49 284
Epost:
merete@hca-revisjon.no
Merete Ljungmann Hajem, Partner
+47 911 49 284 / / merete@hca-revisjon.no

LUKK