Avdeling Moss

Vannmerke

HCA Revisjon avd. Moss


Med kunder over hele det sentrale østlandsområdet, har vi to avdelingskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo.

HCA Revisjon & Rådgivning AS har vært etablert med avdelingskontor i Moss siden november 2014. Kontoret vårt ligger i Henrich Gerners gate 11 i Møllebyen, og har fast åpningstid hver onsdag mellom 09-16. Vi vil også være jevnlig tilstede ut over dette. Merete Ljungmann Hajem og Katrine Syversen vil være menneskene som fyller kontoret i Moss, med tett oppfølging av lokalmann Robert Gjelstenli.

HCS Watermark

Menneskene


Robert Gjelstenli

Partner / Daglig leder
+47 926 96 541 / Mailicon

Merete Ljungmann

Partner
+47 911 49 284 / Mailicon

Katrine Syversen

Partner
+47 957 59 349 / Mailicon

Kontaktinformasjon- Moss -


Besøksadresse: Henrik Gernersgt 11, 1530 Moss •
tlf: +47 69 20 60 60 • e-post: firmapost@hca-revisjon.no