Periodisk rapportering


Vi tilbyr periodisk rapportering til din bedrift

Vi er opptatt av at regnskapet skal være et viktig styringsverktøy. For å oppnå dette kreves analyse, bearbeiding, rapportering og presentasjon av periodiske regnskapstall. Vår erfaring og kompetanse fra ulike bransjer gjør at vi kan utarbeide rapporter og analyser som er skreddersydd din virksomhet. Vi kan også bistå virksomheten i forbindelse med etablering og implementering av effektive og velfungerende rapporteringssystemer.


Kjetil Thordén Haug

Statsautorisert revisor
+47 415 28 964

Mailicon


HCA Watermark