Aksjonærregisteroppgaver RF-1086


Julen er rett rundt hjørnet og aksjonærregisteroppgave er klare til innsending. Vi satser på å foreta utfylling og innsending av disse i løpet av januar 2018.

Frist for aksjonærregisteroppgave 

Siste frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar og forsinkelser utover dette belastes med tvangsmulkter hos Skatteetaten. Ta derfor kontakt så snart som mulig dersom du ønsker at vi skal bistå med dette dersom du ikke har tatt kontakt om dette tidligere.

Husk å informere oss om det har vært endringer hos aksjonærer, om aksjer er overdratt, dersom aksjonærer har hatt lån i selskapet gjennom året eller om det er utbetalt ekstraordinært- eller tilleggsutbytte i løpet av 2017.

På denne måten får vi rapportert inn riktig informasjon hvilket er til hjelp i aksjonærers forhåndsutfylte selvangivelse fra Skatteetaten.

Robert Gjelstenli Daglig leder | Partner
Tlf.: +47 926 96 541
Epost:
robert@hca-revisjon.no
Robert Gjelstenli, Daglig leder | Partner
+47 926 96 541 / / robert@hca-revisjon.no

LUKK