Endring i utbytteskatten, bør man ta utbytte nå?


Statsbudsjettet blir lagt frem 7.oktober.

Det er knyttet stor spenning til endring av skattereglene, spesielt utbytteskatt og selskapsskatten.

Bakgrunnen er forventninger til at regjeringen vil legge vekt på Scheel-utvalget sitt forslag om å øke utbytteskatten fra dagens nivå på 27 % til 41 %. Dette for å utligne forskjeller i forhold til lønnsbeskatningen. Samtidig foreslås det å redusere selskapsskatten fra 27 % til 20 % for å tilpasse oss europeisk selskapsskattenivå.

Mange stiller seg spørsmålet om det «lønner» seg å ta ut tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte nå. Da før nye regler eventuelt blir vedtatt. Mange husker endringene i utbytteskatten den 5. september 2005 hvor alt utbytte vedtatt etter denne datoen ble beskattet med 28%. Dette gjaldt også opptjent egenkapital. Det er ikke kjent om det vil komme overgangsregler dersom økt utbytteskatt skulle bli vedtatt. Dette er spesielt viktig for selskaper som har opptjent egenkapital som er beskattet med «gammel» høy sats, og hvor fremtidig utbytte vil kunne bli beskattet med ny økt utbytteskatt.

Det er også «rykter» om at utbytteskatten vil gå motsatt vei og bli redusert sammen med selskapsskatten. Vi vil derfor ikke kunne gi noen generelle råd til våre kunder. Et generelt tips vil være at dersom man i nær fremtid har behov for midler til private formål kan det være lurt å vurdere utbytte nå.

Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere dersom du har spørsmål rundt utbyttereglene eller utbyttegrunnlaget for din virksomhet.

Beskatning av utbytte: I dag: Forslag fra Scheel-utvalget
Resultat før skatt 100,00 100,00
Selskapsskatt 27,00 20,00
Utbyttegrunnlag 73,00 80,00
Skatt på utbytte  (27%)  19,71 (41%) 32,80
Netto etter skatt 53,29 47,20
Samlet skatt 47,71 52,80