God jul og godt nytt årsoppgjør


Aksjonærregisteroppgaven

Det er åpnet for innsendelse av aksjonærregisteroppgaver for 2019 på www.altinn.no. Siste frist for innlevering av oppgaven er 31. januar 2020. Innsendelse etter denne fristen kan medføre tvangsmulkt. Ta derfor kontakt så snart som mulig dersom du ønsker at vi skal bistå med dette (og dette ikke er avtalt tidligere).

Husk å informere oss om det har vært endringer i aksjonærer, kapital, eller delt ut tilleggs- eller ekstraordinært utbytte i 2019. Det er også viktig å informere om låneforhold rundt aksjonærer da nye og endrede lån skal innberettes og skattemessig behandles som utbytte.

At opplysningene kommer frem på aksjonærene sine forhåndsutfylte skattemeldinger forutsetter korrekt og rettidig innsendelse av opplysninger.

Husk å avtale tidspunkt for revisjon

Det er viktig at revisjonen og vårt arbeid kan ferdigstilles i god tid før fristene slik at det ikke oppstår tidspress for oss eller styret/ledelsen. For å kunne sikre en ferdigstillelse av revisjonen innen ønsket tidspunkt er det viktig at vi i fellesskap utarbeider en tidsplan for revisjonen (levering og ferdigstillelse). Vi ber om at det tas kontakt og avtales tidspunkt så tidlig som mulig med revisjonsteamet, og at avstemt og dokumentert regnskapsmateriale innleveres i henhold til planen. Ved forsinkelse bør vi kontaktes for å avtale ny innlevering. Siste frist for innlevering er normalt 15.april.

Forberedelse til årsoppgjøret – Spar tid, penger og miljø

En forberedelse av revisjonen med oversendelse av dokumentasjon og rapporter i forkant av revisjonen vil spare oss for tid og dere for revisjonskostnad.

Vi mottar gjerne regnskapsmateriale elektronisk, og kan tilby digital dokumentdeling via vårt CRM system, Visena Portal som også vil medføre en effektiv overførsel av opplysninger. Elektronisk levering vil også spare miljøet for unødvendig papirbruk.

Vi minner om bestemmelsen i NBS 5 som omhandler kravene til dokumentasjon av balansen: https://www.regnskapsstiftelsen.no/bokforing/bokforingsstandarder/nbs-5-dokumentasjon-av-balansen/

Ta gjerne kontakt med en av oss i HCA dersom det er spørsmål i denne forbindelse.

Da gjenstår det bare å ønske deg en god jul og et riktig godt nytt år!