Grensene for arbeidsgivers innsyn i personlige data


Arbeidstakers personvern er utvilsomt viktig!

Men i hvor stor grad skal arbeidsgiver akseptere å være uvitende om ansattes eksterne kommunikasjon for å beskytte deres personvern?

I dag går det meste av kommunikasjonen elektronisk, og kravene til dokumentasjon øker stadig. Datatilsynet har satt strenge rammer for arbeidsgiverers innsyn i de ansattes praktiske bruk av IT-systemer og personvern.

En fersk EMD-dom kan tyde på at de norske reglene er klart strengere enn de krav som stilles etter menneskerettighetskonvensjonen. I saken Bărbulescu vs. Romania kom domstolen til at arbeidsgiverens innsyn i den ansattes «chatte»-log ikke var brudd på konvensjonens artikkel 8.

Arbeidsgiver ønsket å dokumentere at medarbeideren også hadde betydelig privat kommunikasjon på chatten i arbeidstiden – det synes kanskje ikke så urimelig. For mange i Norge er imidlertid dette en overraskende dom, vi er vant til regler med sterke grenser for innsynet.

Hvis du ønsker å vite mer om temaet, kan du se Advokatfirmaet Strandenæs’ artikkel her.

Advokatfirmaet Strandenæs MNA bygger varig og konkret samarbeid med krevende klienter.

Vi bidrar blant annet ved generasjonsskifter, bedriftsoverdragelser, avtaleforhandlinger, kjededannelser, omstrukturering og nyskapning innen næringslivet.

Bilde av logoen til Strandenæs