Etablering av holdingsselskap?


Det er mange forhold man bør vurdere før man tar avgjørelsen

Det har blitt veldig vanlig med etablering av holdingsselskap, også for mindre virksomheter. Vi får mange spørsmål fra kunder om det «lønner seg» å etablere et holdingsselskap. Dette er et vanskelig spørsmål som er avhengig av ulike forhold, både eksisterende i den virksomheten som er etablert eller skal etableres, men også forhold som vil kunne oppstå i fremtiden.
Man bør også vurdere om noen av følgende forhold vil være aktuelle for virksomheten før man tar avgjørelsen:

• Risiko og ønske om sikkerhet på verdi av investeringer
• Skattemessige forhold, (konsernbidrag, fritaksmodell)
• Fremtidsvisjoner, salg av aksjer, virksomhet eller eiendom
• Kapitalflyt mellom selskaper
• Mulig forenkling ved senere omorganisering og salg.
• Administrasjonskostnader tilknyttet holdingsselskapet

Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål rundt etablering av Holdingsselskap

Vi kan bistå innen de fleste omorganiseringer av virksomheter.

Richard Hynne Avdelingsleder Romerike | Partner
Tlf.: +47 909 35 972
Epost:
richard@hca-revisjon.no
Richard Hynne, Avdelingsleder Romerike | Partner
+47 909 35 972 / / richard@hca-revisjon.no

LUKK