Kontantstøtte


Innsendingsløsningen for bekreftelser fra regnskapsførere og revisorer har åpnet

Kompensasjonsordning 1, som gjaldt perioden mars – august, er avsluttet og det er nå åpnet for at bekreftelser fra autoriserte regnskapsførere og revisorer kan sendes inn. I denne perioden fikk søkere godkjent støtte uten at det forelå bekreftelser fra autorisert regnskapsfører eller revisor da det var stor usikkerhet rundt utformingen og omfanget av bekreftelsene.

Skatteetaten har kommet med veiledning rundt bekreftelsene, se her.

Disse bekreftelsene skal sendes inn i forbindelse med skattemelding/årsoppgjør. Bekreftelse på innholdet i søknaden skal legges frem uoppfordret dersom foretaket har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner. Skatteetaten kan også be om å få disse fremlagt ved kontroll.

Kompensasjonsordning 2 gjelder perioden september – desember og søknadsportalen åpner 18. januar. Til forskjell fra kompensasjonsordning 1 skal det i kompensasjonsordring 2 ikke utbetales tilskudd før innholdet i søknaden er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Deler av utgiftene til bekreftelsen vil bli dekket av ordningen. Søkere som mottar tilskudd vil få dekket 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, begrenset oppad til kr 10 000 per søknadsperiode.

For mer informasjon, se her.