Magnus Hernes Larsen blir ny partner


Magnus begynte hos oss i 2006. Han er med i fagavdelingen i HCA. I tillegg til revisjon jobber han mye med transaksjoner (fusjon, fisjon mv) samt har verdivurdering som sitt spesialområde.

Magnus har vært en trofast og dyktig medarbeider i mange år, og har hatt opplæring av mange av de andre ansatte som idag jobber i HCA.

Vi er stolte over utviklingen i HCA og gleder oss til at Magnus skal være med på å stake ut kursen fremover!

 

 

Magnus Hernes Larsen

+47 905 47 840
magnus@hca-revisjon.no