Nye krav til kassesystemet


Fra 1. januar 2019 blir det nye innskjerpede krav til kassasystemer. I forbindelse med at kassesystemloven og kassesystemforskriften trer i kraft har Finansdepartementet fastsatt endringer i bokføringsforskriften for å tilpasse seg de nye kravene.

Fra å være et krav til systemleverandører blir det nå også krav for bokføringspliktige med kontantomsetning. Bokføringspliktige er med hjemmel i bokføringsloven pålagt å benytte et kassasystem som har produkterklæring om at systemet oppfyller kravene i kassesystemloven og forskriften. Det er systemleverandøren som har ansvaret for at systemet tilfredsstiller kravene, men den bokføringspliktige har krav om å påse at systemet har registrert en produkterklæring hos Skatteetaten.

Oversikt over kassasystemer med produkterklæring finner du her:  https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/liste/

Som bokføringspliktig innebærer endringen nye krav til kassasystemet og dokumentasjonen. De viktigste endringene er som følger:

  • Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering. Kvitteringen skal kunne skrives ut på papir, men kan unnlates etter ønske fra kunde.
  • Kvitteringer fra betalingsterminaler som ikke er integrert med kassasystemet skal være merket med «IKKE KVITTERING FOR KJØP»
  • Ved bruk av kassen til opplæring skal kvittering merkes «TRENINGSKVITTERING – IKKE KVITTERING FOR KJØP»
  • Kopi av kvittering skal merkes med «KOPI»

I forbindelse med de nye bestemmelsene fremkommer det også at salg over internett eller salg ved postoppkrav ikke lenger anses som kontantsalg. Salg over internett eller ved oppkrav dokumenteres iht. bokføringsforskriftens §5-1 og 5-2 som vedrører ordinær kredittfakturering.

Det foreligger unntak fra krav til kassaapparat ved kontantsalg:

  • Næringsdrivende med omsetning under kr 50 000 (eks mva) i løpet av et år
  • Næringsdrivende med ambulerende og sporadisk salg, så lenge omsetningen (eks mva) ikke overstiger 3G.

Vi vil anbefale alle til å kontrollere om det kassasystemet som benyttes er registrert med produkterklæring på Skatteetatens hjemmesider. Dersom dere ikke finner systemet registrert bør det tas kontakt med systemleverandør og avklare årsak til dette. Dersom det ikke godtgjøres at produkterklæring snarlig vil bli innsendt bør det vurderes å bytte system, da man i motsatt fall vil risikere å drive i strid med bokføringslovens bestemmelser på nyåret.