Due Diligence


Due Diligence, eller selskapsgjennomgang, foretas ofte i forbindelse med fusjoner, emisjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer.

Oppkjøp og fusjon av virksomheter er ofte meget kompliserte transaksjoner. Det blir således viktig å vite hva man kjøper, og få avdekket forhold som kan føre til mislykkede oppkjøp. En fusjon eller et oppkjøp defineres som vellykket når det har resultert i en merverdi for aksjonærene. Oppnåelsen av dette avhenger av flere faktorer, hvor en av de viktigste er gjennomføringen av transaksjonsprosessen.

Hvorfor due diligence? 

Hensikten med en due diligence eller en selskapsgjennomgang vil være identisk med motivet for transaksjonen – å skape en merverdi for oppdragsgiveren/aksjonærene. Merverdien skapes ved at man foretar en systematisk gjennomgang av virksomheten for å identifisere risikoforhold knyttet til denne. Gjennomgangen vil ha et sterkt kommersielt fokus og gir oppdragsgiveren et økt beslutningsunderlag.

Vår dynamiske organisasjonsstruktur gjør at HCA kan gjennomføre dette hurtig og effektivt sammenlignet med de større rådgivningsselskapene.

Vi foretar finansiell og skattemessige selskapsgjennomganger, og har ved behov samarbeidspartnere som kan bistå juridisk på dette feltet.

Ta kontakt og be om et tilbud neste gang dere har behov for en due diligence!


Robert Gjelstenli

Daglig leder | Partner
+47 926 96 541

Mailicon


HCA Watermark