Forretningsanalyse


Kunne du tenke deg å øke lønnsomheten? Har du utgifter du kunne unngått? Finnes det aspekter ved driften som kunne vært bedre? De fleste bedrifter har et uforløst potensial når det gjelder lønnsomhet. En forretningsanalyse gir svarene som ikke avdekkes i årsrapporten.

Aldri før har man hatt bedre verktøy for å skape gode beslutningsgrunnlag. Grunnen er enkel, vi er alle blitt mer digitale. Digitaliseringen har dessuten gjort hver og en bedrift unike ved at man har til dels svært ulike digitale fotavtrykk. Derfor finnes det heller ikke universalverktøy eller «ferdige pakker» for forretningsanalyse.

Forretningsanalyse tilpasset din bedrift – gjerne datadrevet

Når vi går inn i tallmaterialet i din bedrift, bruker vi kjente og gode verktøy for å se på nøkkeltall. Mange bedrifter har et avklart forhold til hvilke nøkkeltall som er viktige, og ofte er det nok. Men vi anbefaler stadig å sette opp andre nøkkeltall, slik at vi kan måle enda mer presist. Den digitale hverdagen, med ulike software-løsninger, arbeidsformer, databruk, telefoni, e-commerce og svært varierende mengder kundedata gjør at det er helt nødvendig.

Til syvende og sist skal du kunne ta beslutninger på grunnlag av faktabaserte, objektive målinger. Den tiden hvor man kunne stole på den gode magefølelsen er nok forbi, men med en grundig forretningsanalyse i bunn vil man likevel sitte igjen med nettopp det!

Ta kontakt og be om et tilbud dersom dere ønsker å foreta en forretningsanalyse!

HCA Watermark