Granskning og finansiell gjennomgang


Som revisorer lever vi av å analysere finansiell informasjon. Vi kan gjennomføre målrettede granskninger av regnskaper, transaksjoner og selskapets internkontroll.

Vi kan blant annet bistå med følgende:

  • Identifisering av omstøtelige transaksjoner ved konkurser
  • Vurdering av insolvenstidspunkt samt tapsestimeringer ved konkurser
  • Gjennomgang av regnskapsmateriale ved mistanker om misligheter
HCA Watermark