Management for hire


Trenger du en ekstra ressurs?

HCA kan på kort varsel stille med ekstra ressurs tilgjengelig for din økonomiavdeling. Dette kan være aktuelt i perioder med stor arbeidsbelastning, ved permisjoner, sykdom eller i perioden frem til ny ansatt er på plass.

HCA består av engasjerte og faglig dyktige revisorer og kan derfor tilby personell som kan styrke din økonomifunksjon i krevende omstillingssituasjoner eller unngå å miste styring og kontroll i forbindelse med at nøkkelpersoner slutter.

Våre ansatte kan hjelpe din virksomhet med å fylle følgende stillinger:

  • Økonomisjef
  • CFO
  • Financial controller
HCA Watermark