Omstrukturering


En rett organisasjonsform og struktur er viktig for organisering av drift og risikostyring. Omstrukturering med tanke på å etablere en optimal selskapsstruktur kan være krevende.

Vi er en gruppe rådgivere som besitter tung faglig kompetanse innenfor regnskap, skatt og selskapsrett, og har erfaring fra en rekke omstruktureringer, fisjoner og fusjoner. Vi er opptatt av å finne løsninger som er best tilpasset den enkelte virksomhet.

Vi tilbyr følgende tjenester innen omstrukturering av selskap:

  • Finne optimal selskaps- / konsernstruktur
  • Opprette holdingselskap
  • Skille deler av virksomheten ut i eget foretak
  • Omdanne enkeltpersonsforetak/ANS/DA til et aksjeselskap

Vår dynamiske organisasjonsstruktur gjør at vi kan bistå og gjennomføre omstruktureringen hurtig og effektivt sammenlignet med de større rådgivingsselskapene.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!


Robert Gjelstenli

Daglig leder | Partner
+47 926 96 541

Mailicon


HCA Watermark