Selskapsetablering


Hvis du skal stifte et selskap er det fornuftig å tenke gjennom en rekke spørsmål i etableringsfasen. En kan spare seg for kostnader og arbeid dersom man velger en hensiktsmessig organisasjonsform tilpasset formålet med virksomheten. Samtidig bør man vurdere behovet for aksjonæravtaler allerede ved en selskapsetablering.

Et aksjeselskap er ikke gyldig stiftet før man har gjennomført hele stiftelsesprosessen. Før dette tidspunkt får man blant annet ikke fordel av den ansvarsbegrensning som ligger i aksjeselskapsformen. En stor del av lovens formalkrav har sin begrunnelse i at man vil sikre at aksjekapitalen virkelig tilflyter selskapet og kan tjene som dekning for fremtidige kreditorer.

Trenger du hjelp til en selskapsetablering?

Vi stifter daglig selskaper og bistår i alle deler av prosessen. Vi har god erfaring og foretar stiftelser effektivt og til konkurransedyktige priser.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!


Hans Carl Andersen

Office manager | Partner
+47 905 39 906

Mailicon


HCA Watermark