Verdivurdering


HCA kan tilby deg verdivurdering. Vi har gjennomført flere uavhengige verdivurderinger, og vår dynamiske organisasjonsstruktur gjør at vi kan gjennomføre verdivurderinger hurtig og effektivt sammenlignet med de større rådgivningsselskapene.

Når har man behov for verdivurdering? 

Det er gjerne behov for en uavhengig part ved utarbeidelse av verdivurderinger innenfor bl.a. følgende problemstillinger:

  • Kjøp og salg av virksomhet, hele eller deler av en bedrift
  • Fusjon, etablering av bytteforhold
  • Fisjon, reell verdi av utfisjonert nettoformue
  • Tvangsutløsning av aksjonærer
  • Skilsmisse eller samlivsbrudd
  • Konflikter hvor det er behov for uavhengig verdifastsettelse
  • Generasjonsskifte, fordeling mellom arvinger
  • Sakkyndig vitne i konfliktsituasjoner

Ta kontakt og be om et tilbud neste gang dere har behov for uavhengig verdivurderinger!


Magnus Hernes Larsen

Partner
+47 905 47 840

Mailicon


HCA Watermark