REVISJON

Et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet

Vannmerke

Revisjon


Revisjon eller regnskapskontroll er en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold.

Gjennom revisjonsarbeidet hjelper HCA deg å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og redusere kostnader.

Hvorfor revisjon?

Ved å velge å ha revisor velger du et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet. I tillegg til trygghet for omverdenen gir revisor også en trygghet for styret og aksjonærene.

Revisjonsarbeidet er en prosess – fordi alle organisasjoner er i kontinuerlig utvikling. En viktig forutsetning er at vi i HCA blir godt kjent med din organisasjon. HCA ønsker at vår revisjon skal gi deg verdier utover revisjonsberetningen slik at det kan bli en god og langsiktig investering.

Vår metodikk er basert på nært samarbeid og løpende kontakt. Kontakt oss eller besøk våre kontorer i Oslo, Jessheim / Romerike og Moss

HCA Watermark

REVISJONSTJENESTER: