Skjerpet frist for innsendelse av årsregnskap


Siste frist for innsendelse av årsregnskap er endret til 31. juli.

Dette medfører at vi må endre litt på våre rutiner rundt innsendelsene av årsregnskap. I juli har vi ferieavvikling og det vil være redusert bemanning. Dette medfører at årsregnskapene bør sendes inn før vi tar sommerferie.

Følgende frister gjelder dette årsoppgjøret:

31.01.2016 Frist for innsendelse av aksjonæroppgave
31.05.2016 Frist for innsendelse av selvangivelse / ligningspapirer
30.06.2016 Frist for avleggelse av årsregnskapet (regnskapslov)
30.06.2016 Frist for avholdelse av generalforsamling (aksjelov)
31.07.2016 Frist for innsendelse av årsregnskap til regnskapsregisteret

Vi vil be om at revisjonstidspunkt avtales så snart som mulig slik at vi kan planlegge årsoppgjøret best mulig og at alle regnskap blir innsendt innen fristen.

Vi vil i utgangspunktet ikke kunne garantere ferdigstillelse av revisjonen innenfor frister dersom regnskap ikke er avtalt eller gjort tilgjengelig og klare for revisjon innen 15. april 2016.