Søknadsportalen har åpnet – hva nå?


Søknadsportalen for kontantstøtte er nå klar. Portalen er åpen for alle som har hatt et stort omsetningsfall som følger av covid-19. 

Vi i HCA holder oss oppdatert for deg! Kontakt oss ved spørsmål eller behov for bistand i forbindelse med søknaden.

For mange av dere er likviditeten kritisk og man ønsker naturlig nok å søke umiddelbart. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen ikke er før 30.juni.

Vi vil derfor oppfordre alle til å gjøre en grundig jobb nå da dette må dokumenteres og bekreftes i ettertid av regnskapsfører/revisor.

 

Kontakt oss, så hjelper vi deg!

 

Robert Gjelstenli

+47 926 96 541
robert@hca-revisjon.no

 

 

Richard Hynne

+47 909 35 972
richard@hca-revisjon.no

 

 

Merete Ljungmann

+47 911 49 284
merete@hca-revisjon.no