Varder Rådgivning


I høst fikk vi Kjetil Thorden Haug tilbake. Han har en periode i KPMG bak seg, og det var med stor glede vi fikk ham på laget igjen. Kjetils retur ga endelig muligheten til å etablere et eget rådgivningsselskap, Varder Rådgivning.

Kjetil vil få lederansvaret for dette, og mer informasjon kommer i 2021.